MAISON
BOTANIQUE

De Panne

MAISON
BOTANIQUE

De Panne

 

Algemene voorwaarden – Maison Botanique

Artikel 1 – Covid-19
 1. Als huurder is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Covid maatregelen gerespecteerd worden.
 2. Indien jullie verblijf niet kan plaatsvinden door de opgelegde overheidsmaatregelen kan je gratis omboeken naar een andere datum:
 • Omboeken is mogelijk vanaf de datum dat de overheidsmaatregelen gekend zijn die jullie verblijf niet mogelijk zou maken.
 • Is de nieuwe periode goedkoper, dan ontvangt je het verschil terug. Komt de omboeking duurder dan is het verschil bij te betalen.
 • Omboeken of tegoedbon is 2 jaar geldig.
 1. Voor boekingen die niet verboden worden door overheidsmaatregelen:Voor deze verblijven zijn de gebruikelijke boekingsvoorwaarden en annulatie voorwaarden geldig. De gratis Covid-19 omboeking kan niet worden ingeroepen.
Artikel 2 – Boeken en betalen
 1. U kunt via de website of e-mail boeken.
 2. De vakantiewoning kan pas vanaf min. 2 nachten gehuurd worden.
 3. Prijzen kunnen variëren naar gelang hoog- en laagseizoen.
 4. Boekingen zijn bindend. Met het vastleggen van een boeking worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De huurder dient de boeking stappen en de huurvoorwaarden na te volgen.
 5. Er zijn GEEN boekingskosten.
 6. Boeking en boekingsbevestiging:
 • Iedere boeking wordt na betaling door Maison Botanique bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
 • De boekingsbevestiging  bevat het totaal te betalen bedrag. De samenstelling van het totaal bedrag varieert naar gelang de kostprijs van weekdagen een weekends. Het bedrag bevat altijd de huursom, maar kan ook de gebruikskosten en de waarborg bevatten.
 1. Betalingen:
 • Bij de boeking dient men het volledige bedrag van de boeking te betalen. 
 • Bij niet-tijdige betaling is Maison Botanique gerechtigd de boeking te annuleren

    8. Omboeken:

 • Omboeken is mogelijk tot 6 weken voor de datum van het geplande verblijf.
 • Dit tegen hetzelfde bedrag.  Is de prijs  van de nieuwe boeking hoger, dan dient dit bedrag opgelegd te worden. 
 • Bij het omboeken naar een lagere prijs, wordt geen geld terug betaald. 
Artikel 3 – Annuleren

1. Annulering door huurder

 • De huurder kan elke boeking annuleren zonder kosten tot 6 weken voor het verblijf.
 • Annuleringen dienen per e-mail aan Maison Botanique te worden doorgegeven. Dezelfde dag na ontvangst van de annulering zendt Maison Botanique een annuleringsbevestiging per e-mail. Indien u geen annuleringsbevestiging verkrijgt, gelieve telefonisch contact op te nemen.  
 • Bij annulering  tussen de 6 weken en de 2 weken voor aanvang van uw verblijfsdatum bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.
 • Bij annulering tussen de 2 weken en 3de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.
 • Bij annulering op de 2de dag voor het begin van uw verblijf of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
 • Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de woning heeft u geen enkel recht op terugbetaling.

2. Annulering door Maison Botanique

Indien Maison Botanique heeft vastgesteld dat de woning het niet toelaat het verblijf te laten doorgaan zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. Het reeds betaalde bedrag zal dan uiteraard worden teruggestort.  

Artikel 4 – Verplichtingen van de huurder
 1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
 2. De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
 3. Om misverstand te voorkomen, meldt de huurder bij aankomst zo snel mogelijk de vastgestelde schade aan de verhuurder of zijn lokale vertegenwoordiger. Zodat deze de gelegenheid heeft dit zelf vast te stellen.
 4. Gelieve ook de door jezelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden aan de lokale verantwoordelijke of de verhuurder.
 5. Het is de bedoeling om jullie een propere, goed onderhouden woning aan te bieden.
  Indien men bij aankomst vaststelt dat dit niet het geval is, er tekortkoming of defecten zijn, is het raadzaam de verhuurder of zijn lokale vertegenwoordiger te contacteren zodat deze de gelegenheid heeft om dit zelf te komen vaststellen en de gelegenheid heeft het probleem recht te zetten.
 6. Een klacht indienen na het verblijf is enkel van toepassing als deze gestaafd is met bewijskrachtig materiaal zoals foto’s, bewijzen van conversaties en uitwisselingen die met de eigenaar of zijn vertegenwoordig hebben plaatsgevonden.
 7. Maison Botanique is rookvrij, er kan dus niet gerookt worden in de woning.
 8. Het is verboden Maison Botanique te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen.
 9. De huuder brandt geen hout in de barbecue en maakt geen vuurtje in de tuin.
 10. De huurder verplaatst geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten, enz.
 • Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen.
 • Alsook is het niet altijd vanzelfsprekend voor de eigenaar of zijn vertegenwoordiger om deze weer op hun plaats te zetten.
 1. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaai overlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 uur verbiedt. Iedereen die denkt dat dit voor hem/haar niet geldt, wordt zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van de huur – uit de vakantiewoning verwijderd.
 2. Aansprakelijkheidsverzekering
 • De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (familiale verzekering).
 • Maison Botanique heeft een eigen brandverzekering op naam van de verhuurder. Maar de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn burgerlijke aansprakelijkheid verzekeringsagent te verwittigen dat men in een vakantiewoning verblijft. Dit voor het geval dat de brand veroorzaakt is door de huurder zelf, indien dit zo mocht zijn dan kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.
 1. De huurder mag in geen omstandigheden de woning zelf doorverhuren.
Artikel 5 – Verplichtingen van de verhuurder
 1. De verhuurder garandeert dat de woning overeenstemt met de beschrijving en dat ze geschikt is voor daarin vermelde maximumaantal personen.
 2. De eigenaar garandeert bovendien de goede staat van onderhoud, zuiverheid en werking, alsook de geschiktheid van de woning, van de inhoud, meer bepaald van de tuinen, de binnenplaatsen, het buitenmeubilair, en de barbecue.
 3. Indien de huurder een ontbreken of een defect vaststelt en dit gemeld wordt aan de verhuurder of via zijn plaatselijke vertegenwoordiger dient de verhuurder hierop te reageren en deze in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk op te lossen.
 4. De verhuurder kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor: 
 • Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf bij Maison Botanique.
 • Geluidsoverlast of andere ongemakken die ten gevolge zijn van wegenwerken of bouwactiviteiten in de buurt van Maison Botanique.
 • Voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.
Artikel 6 – Geschillen tussen huurder en verhuurder
 1. Alle geschillen tussen de huurder en verhuurder zijn door hen onderling op te lossen.
 2. De waarborg wordt ingehouden tot er een akkoord is tussen beide partijen.
 3. Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met een overeenkomst mochten voorkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in West Vlaanderen.
Artikel 7 – Maximaal aantal personen
 1. Maison Botanique is geschikt voor maximaal 4 personen. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 2. Een kind jonger dan 2 jaar wordt niet, als volwaardig persoon geteld. 
 3. Bij het overschrijden van het max aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
 4. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, volgt onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden afgehouden van de waarborg.
Artikel 8 – Verblijf huisdieren
 1. Huisdieren zijn NIET toegelaten in Maison Botanique.
Artikel 9 – Uur van aankomst en vertrek
 1. De huurder respecteert de aankomst- en vertrekuren. Het is de bedoeling dat jullie in een nette vakantiewoning aankomen en verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor de schoonmaak tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten
 2. Aankomstuur: Maison Botanique is ter jullie beschikking vanaf 16:00 u op de dag van aankomst.
 3. Vertrekuur: Maison Botanique blijf ter juliie beschikking tot 11:00u op de dag van vertrek. 
Artikel 10 – Bedlinnen

1.Bedlinnen wordt voorzien door Maison Botanique daarom is het belangrijk aan te duiden met hoeveel personen jullie komen.

2.Kinderbedje met bedlinnen is op aanvraag via email.  

Artikel 11 – Het einde van het verblijf – Vertrek

1. Einde van het verblijf:

Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes en opgeruimd  te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in:

 • de woning opruimen,
 • alles terug op zijn plaats,
 • vuilniszakjes in vuilnisbakken toeknopen,
 • aanrecht opruimen,
 • Een propere vaat in de kast zetten.
 • Ook de tuin opgeruimd achterlaten, met alles weer op zijn oorspronkelijke plaats van aankomst.
 • Indien de woning en/of tuin in een zodanig slechte staat worden achtergelaten dat men niet voldoende tijd heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de verhuurder het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 30 euro/uur.

2. Verlaten van de woning

 • De huurder sluit bij vertrek de ramen en deuren, en zet de verwarming lager.
 • Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden.

 

Artikel 12 – Huisvuil sorteren
 1. Er wordt gevraagd om het vuilnis te sorteren in de desbetreffende vuilnisbakken. 
 2. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.
 3. Het is raadzaam om bij een ongeluk dit te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en de verhuurder, zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.
Artikel 13 – Overmacht
 1. De klant zal geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling of schadevergoeding indien het verblijf gedeeltelijk of volledig geannuleerd wordt in het geval van overmacht. 
 2.  Overmacht is hier gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Maison Botanique en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen.

Bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst beperkend is 

Een feit toe te schrijven aan de eigenaar: verwaarlozing woning, oneerlijke praktijken, overlijden van de eigenaar, verkoop woning …

Anderen omstandigheden: onweer, brand, overstroming, droogte, andere uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurramp, vervuilingsramp, verkeersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen, het (af)sluiten van grenzen of geografische regio’s, voedseltekorten of voedselrationeringen, verstoring van de handel in valuta, stakingen, uitsluitingen, uitzonderingstoestand, terrorisme, oorlog …

Artikel 14 – Wijziging van de huurvoorwaarden

Maison Botanique kan deze huurvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde huurvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Deze huurvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.